Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE. L 119, poz. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Pielgrzyma w drogę z nami… Pewel Wielka 485, 34-340 Jeleśnia
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro@centrumpielgrzyma.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu wyjazdu i wszystkich spraw z nim związanych tj. ubezpieczenia, rozlokowania w pokojach, sprawdzania list obecności oraz przesyłania ofert marketingowych z propozycjami ofert na kolejne lata.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez żadne podmioty do tego nie uprawnione.